Autorius (-ė) Eglė Bendikaitė

Nachmanas
Rachmilevičius
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės Lietuvos visuomenės ir politikos veikėjas. Lietuvos Tarybos, Steigiamojo Seimo narys. 1935–1942 Lietuvos generalinis konsulas Palestinoje. Daugiau
Simonas
Rozenbaumas
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės veikėjas, diplomatas. Teisininkas. Lietuvos Tarybos, Steigiamojo Seimo narys. 1923–1924 ministras be portfelio žydų reikalams. Daugiau