Ròzenbaumas Simonas 1859 08 03Pinskas 1934 12 06Tel Avivas, Lietuvos valstybės veikėjas. Teisininkas. 1887 baigė Novorossijsko imperatoriškąjį universitetą Odesoje. 1887 Minsko apygardos teismo rūmų prisiekusiojo advokato padėjėjas. Iki 1904 vertėsi advokato praktika. 1904 Vilniaus teismo apygardos prisiekusysis advokatas. 1906 Rusijos I Valstybės dūmos atstovas (nuo Minsko gubernijos), priklausė kadetų frakcijai. Paleidus Dūmą kartu su kitais frakcijos nariais pasirašė Vyborgo atsišaukimą (jame gyventojai buvo raginami neiti į kariuomenę, nemokėti mokesčių); už tai Rusijos imperijos valdžios suimtas, kalintas. 1915 atvyko į Vilnių, įsitraukė į žydų bendruomenės veiklą. 1915–19 Vilniaus žydų sionistų organizacijos vadovas. 1918 12 kooptuotas į Lietuvos Tarybą. 1920–24 Lietuvos žydų tautos tarybos pirmininkas. 1919 Lietuvos užsienio reikalų viceministras, Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje narys. 1920 dalyvavo pasirašant Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartį. 1920–22 Steigiamojo Seimo, 1923–25 – II Seimo atstovas. 1923–24 ministras be portfelio žydų reikalams. 1924 Žydų draugijos Tautų Sąjungai remti Lietuvoje vienas steigėjų, pirmininkas.

Simonas Rozenbaumas (iš 1921 Lietuvos albumo)

1924 emigravo į Palestiną. 1927–31 Lietuvos garbės konsulas, 1931–34 – generalinis konsulas Tel Avive.

Parašė knygą Lenkų ir lietuvių klausimas (La Question Polono Lituanienne 1919). Kartu su J. Purickiu knygų serijoje Lietuvos teritorija: istorinė, etnografinė ir statistinė apžvalga (Les Territoires Lituaniens: considérations historiques, ethnographiques et statistiques) parengė knygą Gardino gubernija (Le Gouvernement de Grodno).

Rosenbaum

S. Rozenbaumo knygos La Question Polono Lituanienne (1906 išleista Paryžiuje) antraštinis lapas

Simonas Rozenbaumas (iš knygos Valstybės dūmos nariai: Pirmasis šaukimas, 1906–1911 metai Maskva 1906, Rusijos valstybinė biblioteka)

2145

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką