Autorius (-ė) Leonas Kadžiulis

kultūrinė
ganykla
našūs sėtiniai ar pagerinti natūralūs žolynai gyvuliams ganyti. Daugiau
John
Frame
Džonas Freimas, 20 a.–21 a. pradžios škotų agronomas, botanikas, ekologas. Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys (2000). Daugiau
disertacija
mokslo darbas, kurį parengęs ir viešai apgynęs asmuo įgyja mokslo laipsnį. Daugiau