Autorius (-ė) Leonas Kadžiulis

disertacija
mokslo darbas, kurį parengęs ir viešai apgynęs asmuo įgyja mokslo laipsnį. Daugiau
John
Frame
Džonas Freimas, 20 a.–21 a. pradžios škotų agronomas, botanikas, ekologas. Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys (2000). Daugiau
kultūrinė
ganykla
našūs sėtiniai ar pagerinti natūralūs žolynai gyvuliams ganyti. Daugiau