Autorius (-ė) Valentas Juodelis

lydinys
kieta medžiaga, gaunama sulydant ar kitaip sujungiant du ar daugiau komponentų. Daugiau
geležies‑anglies
lydiniai
geležies lydiniai, turintys iki 6,67 % anglies ir šiek tiek priemaišų. Daugiau