Autorius (-ė) Nortautas Statkus

atlantizmas
amerikiečių geopolitikos kryptis. Pasak atlantizmo atstovų, Atlanto vandenynas jungia vieną ir tą pačią Vakarų civilizaciją, o atlantizmo geostrategija skirta šios civilizacijos valstybių saugumui bei galiai plėsti. Daugiau
biopolitika
teorinių ir praktinių biologijos žinių taikymas politikos moksluose. Daugiau
bipolinė
sistema
tarptautinės sistemos darinio tipas, kai dvi valstybės kontroliuoja ir reguliuoja kitų į jų įtakos sferą patenkančių valstybių santykius. Daugiau
devoliucija
politologijoje – valstybės valdžios dalies funkcijų ir įgaliojimų perdavimas teritorijos administraciniam vienetui, piliečių grupei ar institucijai. Daugiau
Eurazija
pasak eurazizmo atstovų, žemyno dalis, apimanti buvusios Rusijos imperijos teritoriją, kurios sienos laikomos natūraliomis Rusijos valstybės sienomis. Daugiau
eurokontinentalizmas
geopolitikos kryptis, kuri akcentuoja Europos geopolitinę reikšmę. Daugiau
geopolitika
mokslas, tiriantis politinių procesų geografinius aspektus. Daugiau
gyvybinė
erdvė
mažiausia teritorija, kurioje tauta gali įgyvendinti savo istorinius ir politinius tikslus. Terminą 1897 pirmasis pavartojo vokiečių geografas Friedrichas Ratzelis. Daugiau
Lev
Gumiliov
Levas Gumiliovas, rusų istorikas, etnologas, geopolitikas, filosofas. Daugiau
Karl
Haushofer
Karlas Haushoferis, 20 a. pirmos pusės vokiečių geografas, geopolitikas. Daugiau