Autorius (-ė) Raimundas Klimavičius

lietuvių muziejai
užsienyje
užsienyje gyvenantys lietuviai nuo 19 a. pabaigos rinko istorines bei kultūrines vertybes ir steigė lituanistinius muziejus. Daugiau
Lietuvos
muziejai
Pagal tematiką Lietuvos muziejai yra architektūros, literatūros, memorialiniai, teatro, muzikos ir kino, dailės, gamtos, istorijos, mokslo ir technikos bei kitokie. Pagal priklausomybę Lietuvos muziejai skirstomi į nacionalinius, valstybinius, apskričių ir savivaldybių, žinybų ir privačius, visuomeninius. Daugiau