Autorius (-ė) Edmundas Mazėtis

neeuklidinė
geometrija
geometrija, besiskirianti nuo Euklido (parabolinės) geometrijos. Daugiau