Autorius (-ė) Ingrida Gudauskienė

Nahumo
knyga
hebrajų Biblijoje ir krikščionių Senajame Testamente – viena Pranašų knygų. Daugiau
Naujasis
Testamentas
antroji krikščionių Biblijos (Šventojo Rašto) dalis (po Senojo Testamento), apaštalų ir pirmųjų krikščionių liudijimas apie Jėzų Kristų. Daugiau
Nehemijo
knyga
viena Senojo Testamento pranašų knygų. Hebrajų Biblijoje priklauso Raštų, o krikščionių – Istorinių knygų grupei. Daugiau
parabolė
literatūrinio vaizdavimo būdas, alegorijos tipas. Daugiau