Autorius (-ė) Laimonas Abarius

Kazimieras
Kaladinskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lokio rinktinės vadas. Daugiau
Afanasijus
Kazanas
Lietuvos karo ir antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Per 1941 Birželio sukilimą suorganizavo Zarasų sukilėlių dalinį, buvo jo vado pavaduotojas, miesto apsaugos būrio vadas. Daugiau
Mykolas
Kazanas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lokio rinktinės vadas. Daugiau
Jonas
Markūnas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Liūto rinktinės vadas. Daugiau