Kazãnas Afanasijus 1898 01 10Zarasai 1953 08 01Vorkuta, Lietuvos karo ir pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjas. M. Kazano ir L. J. Mackonienės tėvas. Kapitonas (1934). Prasidėjus I pasauliniam karui 1915 savanoriu stojo į Rusijos imperijos kariuomenę; 1915–17 kovėsi fronte. 1917 baigė Maskvos praporščikų 5 mokyklą. 1918 11–1919 01 M. Judeničiaus kariuomenėje kovėsi su bolševikais. Grįžęs į Lietuvą 1920 08 mobilizuotas į jos kariuomenę; 1920 08–12 prie Seinų kovėsi su Lenkijos kariuomene.

Afanasijus Kazanas

1940 06 SSRS okupavus Lietuvą, iš kariuomenės atleistas, su šeima sugrįžo į Zarasus. Per 1941 antisovietinį Birželio sukilimą suorganizavo Zarasų sukilėlių dalinį, buvo jo vado pavaduotojas, miesto apsaugos būrio vadas. 1941–43 tarnavo policijos transporto kuopoje, savisaugos batalione. 1943 vokiečių pasiųstas į Rytų frontą. 1945 04 prie Karaliaučiaus SSRS kariuomenės paimtas į nelaisvę; nuteistas ir kalintas Vorkutoje. 1953 07 sukilusių Vorkutos politinių kalinių organizacinio komiteto narys. Žuvo kariuomenei malšinant sukilimą.

Gedimino 4 laipsnio ordinas (1938).

-Afanasijus Kazanas

2401

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką