Autorius (-ė) Birutė Žemaitaitytė

„Prūsijos valdžios gromatos
lietuviams valstiečiams“
18–19 a. istorinis šaltinis. Tai Prūsijos karalių įsakų Mažosios Lietuvos lietuviams jų gimtąja kalba faksimilinis dokumentų rinkinys, išleistas 1960 Vilniuje. Daugiau