Autorius (-ė) Stasys Valentinavičius

investicijos
kapitalo įdėjiniai siekiant jį padidinti arba veiksmų, kurie turėtų garantuoti numatytų tikslų įgyvendinimą, finansavimo išlaidos. Daugiau
investuotojas
valstybė, tarptautinė organizacija, šalies ar užsienio juridinis ar fizinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturinti įmonė, įstatymų nustatyta tvarka investuojantys nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą bei naudojamą kapitalą. Daugiau