Autorius (-ė) Julijonas Jonas Kaladė

adiabatinė
hipotezė
kvantinės teorijos prielaida. Daugiau
antrasis termodinamikos
dėsnis
nusako izoliuotoje sistemoje vykstančių termodinaminių vyksmų kryptį ir apibrėžia sistemos būsenos funkciją. Daugiau
antrinis
kvantavimas
vienas kvantinės mechanikos rezultatų vaizdavimo būdų, kuris remiasi kvantinės lauko teorijos antrinio kvantavimo formalizmu. Daugiau
apibendrintosios
jėgos
veiksnių, dėl kurių atliekamas darbas, apibendrintosios kiekybinės charakteristikos. Daugiau
atotykio
principas
teigia, kad iš kiekvienos naujos teorijos, kaip ribinis atvejis turi išplaukti senesnės teorijos rezultatai. Daugiau
atskaitos
sistema
materialių kūnų ir įrenginių sistema. Daugiau
atviroji
sistema
sistema, kuri su aplinka nuolat keičiasi energija ir medžiaga. Daugiau
banginė
funkcija
dalelę apibūdinanti funkcija. Daugiau
bangos ir
dalelės dualumas
kvantinės mechanikos teiginys, kad fizinei tikrumai būdingos ir bangų, ir dalelių savybės. Daugiau
Boltzmanno kinetinė
lygtis
nepusiausviros makroskopinės sistemos mikroskopinių būsenų pasiskirstymo funkcijos lygtis. Daugiau