Autorius (-ė) Virginija Mickutė

klarisės
Šv. Klaros neturtėlių seserų ordinas, katalikių vienuolių ordinas; to ordino vienuolės. Daugiau
Nepaliaujamos pagalbos
seserys
katalikių moterų vienuolija. Daugiau