Nepaliaujamos pagalbos seserys

Nepaliáujamos pagálbos sẽserys, Švč. Mergelės Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų kongregacija, Šv. Prancškaus seser kongregãcija, katalikių moterų vienuolija. Diecezinių teisių (1936 patvirtino Telšių vyskupas J. Staugaitis). Veikia Kretingoje. Tikslas – Dievo garbė ir artimo meilė, sielos ir kūno gailestingieji darbai – tarnavimas bažnyčioje, ligoninėse, senelių prieglaudose, vaikų katechizavimas, apaštalavimas tarp jaunimo ir suaugusiųjų. Charizma – Jėzaus veidą atpažinti kiekviename žmoguje. Seserys dėvi juodą ir baltą aprangą, nuometą, nešioja pranciškonų kryžių, iškilmingomis progomis dėvi abitą. Pavaldžios generalinei vyresniajai.

Vienuolija įkurta Kretingoje 1936 pranciškonų provincijolo tėvo A. Dirvelės OFM. 1936–48 seserys gyveno kartu kongregacijos centre Kretingoje; sovietų valdžios metais dėl sovietų saugumo persekiojimo gyveno pavieniui. Spausdino ir platino religinę literatūrą, katechizavo vaikus ir jaunimą. 1954 seserys pasistatydino dabartinį kongregacijos centrinį namą Kretingoje. 1958 Telšių vyskupo P. Maželio leidimu atnaujinus ir pogrindinėms sąlygoms pritaikius Nepaliaujamos pagalbos seserų noviciatą prasidėjo šios kongregacijos atgimimas. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę pavieniui gyvenančios seserys ėmė burtis į bendruomenę; rekonstruotas ir 2000 Telšių vyskupo A. Vaičiaus pašventintas centrinis kongregacijos namas. Kongregacija pradėjo naują veiklos etapą – rengia stovyklas socialiai remtinų šeimų vaikams, dirba mokyklose, ligoninėse, bendrauja su kitų miestų moksleiviais ir jaunimu.

Yra 2 vienuoliniai namai, 7 amžinųjų įžadų seserys ir 1 kandidatė (2019).

2478

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką