Autorius (-ė) Kęstutis Makariūnas

branduolinė
energija
atomo branduolio vidinė energija, kurią lemia branduolio nukleonų sąveika. Daugiau
branduolio
fizika
fizikos šaka, tirianti atomų branduolių sandarą ir savybes. Daugiau
branduolio
modeliai
atomo branduolio sandaros schemos, nusakančios branduolių savybes. Daugiau
branduolio
spektroskopija
branduolio fizikos šaka, tirianti branduolio energijos lygmenis, kvantinius šuolius tarp jų. Daugiau
branduolių
sintezė
atomų branduolių jungimasis į sunkesniuosius branduolius. Daugiau
elektringųjų dalelių
greitintuvai
įrenginiai didelės kinetinės energijos elektringųjų dalelių pluoštams gauti. Daugiau
elektromagnetinė
sąveika
viena keturių pagrindinių sąveikos rūšių. Daugiau
fotonas
elementarioji dalelė, neturinti elektros krūvio ir rimties masės. Daugiau
gama
spinduliuotė
tam tikro bangos ilgio elektromagnetinė spinduliuotė. Daugiau
masės
defektas
atomo masės, išreikštos atominiais masės vienetais, ir masės skaičiaus skirtumas. Daugiau