Autorius (-ė) Romualdas Kašuba

topologinė
erdvė
aibė, kurioje elementams apibrėžti ribiniai ryšiai. Daugiau