Autorius (-ė) Kastytis Beitas

autochorija
reiškinys, kada augalas, nesinaudodamas kitais veiksniais, pats platina diasporas arba plinta gniužulo dalimis, ūgliais, pumpurais, šakniastiebiais. Daugiau
autogenezė
teorija, aiškinanti, kad evoliucija vyksta tikslingai iš anksto nustatyta kryptimi. Daugiau
autotomija
gyvūnų apsauginė reakcija – savaiminis organo (galūnės, uodegos) numetimas pavojaus metu. Daugiau
autotrofai
organizmai, organines medžiagas sintetinantys iš neorganinių junginių. Daugiau
biogenetinis
dėsnis
vienas svarbiausių evoliucinės biologijos principų, teigiantis ontogenezės ir filogenezės ryšius. Daugiau
biogenezė
filososofinė samprata, teigianti, jog visa, kas gyva, kilo iš gyvo. Daugiau
biologinės
sistemos
biosistemos, įvairaus sudėtingumo biologiniai objektai ir jų sistemos. Daugiau
biotelemetrija
biologinių objektų ir reiškinių savybių matavimas per atstumą. Daugiau
brachiacija
specializuota gibonų, orangutanų ir vorinių beždžionių judėsena medžiuose. Daugiau
chronobiologija
biologijos šaka, tirianti biologinių sistemų sandarą bei periodinę ir neperiodinę kaitą per laiką. Daugiau