Autorius (-ė) Kastytis Beitas

biogenetinis
dėsnis
vienas svarbiausių evoliucinės biologijos principų, teigiantis ontogenezės ir filogenezės ryšius. Daugiau
abiotiniai
veiksniai
fiziniai ir cheminiai veiksniai, sudarantys abiotinę aplinką. Daugiau
egzobiologija
astrobiologija, biologijos šaka, ieškanti gyvybės kosmose ir tirianti jos egzistavimo sąlygas. Daugiau
chronobiologija
biologijos šaka, tirianti biologinių sistemų sandarą bei periodinę ir neperiodinę kaitą per laiką. Daugiau
cirkadiniai
ritmai
biologinių reiškinių, kurių periodas 20–28 h, kartojimas. Daugiau
biogenezė
filososofinė samprata, teigianti, jog visa, kas gyva, kilo iš gyvo. Daugiau
biologinės
sistemos
biosistemos, įvairaus sudėtingumo biologiniai objektai ir jų sistemos. Daugiau
brachiacija
specializuota gibonų, orangutanų ir vorinių beždžionių judėsena medžiuose. Daugiau
biotelemetrija
biologinių objektų ir reiškinių savybių matavimas per atstumą. Daugiau
asimetrija
nevienodas atitinkamų kūno dalių išsivystymas ašinės linijos ar plokštumos atžvilgiu. Daugiau