Autorius (-ė) Kastytis Beitas

abiogenezė
viena klaidingų gyvybės kilmės hipotezių, teigiančių, kad gyvybė savaime per trumpą laikotarpį atsiranda iš negyvosios medžiagos. Daugiau
abiotiniai
veiksniai
fiziniai ir cheminiai veiksniai, sudarantys abiotinę aplinką. Daugiau
adaptacinė
zona
taksonui būdinga adaptacinių galimybių visuma, leidžianti gyventi ir daugintis tam tikroje aplinkoje. Daugiau
alometrija
netiesinė anatominių ir fiziologinių organizmo požymių tarpusavio priklausomybė. Daugiau
alomorfozė
organizmo sandaros, fiziologijos, raidos ypatumai, padedantys taksonui efektyviau panaudoti adaptacinę zoną. Daugiau
alopatrija
reiškinys, kai vienos rūšies individų grupės gyvena skirtingose geografinėse srityse. Daugiau
amensalizmas
ekologinių tarprūšinių santykių tipas, kai viena iš sąveikaujančių rūšių kenkia kitai rūšiai pati nepatirdama neigiamo poveikio. Daugiau
amniotai
aukštesnieji stuburiniai gyvūnai (ropliai, paukščiai ir žinduoliai), prisitaikę daugintis, augti ir gyventi sausumoje. Daugiau
anagenezė
filetinė evoliucija, evoliucinė raida be divergencijos, kai prisitaikydami prie kintančios aplinkos, kinta ir taksono požymiai, bet taksonas neskyla į šakas. Daugiau
analoginiai
organai
skirtingos kilmės, bet atliekantys tą pačią funkciją, todėl išoriškai panašūs organai. Daugiau