Autorius (-ė) Audrius Laskauskas

Arklio
muziejus
yra Niūronių kaime, netoli Anykščių. Įkurtas 1978 08 18 P. Vasinausko iniciatyva. Renka, saugo ir eksponuoja Lietuvoje surinktus arklio traukiamus žemės ūkio padargus, kūlimo, linų brukimo, malimo įrenginius, susisiekimo priemones (vežimus, roges), pakinktus, kalvių, račių, šikšnių darbo įrankius. Daugiau