Arklio muziejaus žemės ūkio padargų ekspozicijos pastatas

Arklio muziejaus kinkomojo transporto ekspozicija

Árklio muziẽjus, etnografijos muziejus Niūronyse, netoli Anykščių. Arklio muziejus yra A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus (Anykščiuose) filialas – Etninės kultūros skyrius (nuo 1992).

Veikla

Arklio muziejus renka, saugo ir eksponuoja Lietuvoje surinktus arklio traukiamus žemės ūkio padargus (akėčias, arklus, volus, pjaunamąsias, sėjamąsias), kūlimo, linų brukimo, malimo įrenginius, susisiekimo priemones (vežimus, roges), pakinktus, amatininkų – kalvių, račių, šikšnių, audėjų – darbo įrankius. Muziejuje saugoma apie 4000 eksponatų, dauguma jų iš 19–20 amžiaus, tarp jų – rašytinių šaltinių apie arklį, pašto ženklų bei ženkliukų kolekcijos. Veikia ekspozicijos: arklio istorijos, audinių (19 a. pabaigos–20 a. pradžios), arklio traukiamų padargų (seniausia ekspozicija), aukštaitiškos sodybos (19 a. pabaigos–20 a. pradžios), Jurgio Kazlausko drožinių (įkurta 1999), Jono Tvardausko drožinių (įkurta 2015), kaimo transporto (19 a. pabaigos–20 a. pradžios arklio traukiamų vežimų), miesto transporto (19 a. pabaigos–20 a. pradžios), pintinių (klėtyje), račdirbystės (ratinėje), žirgo karyboje; yra kalvė, maniežas (prijungtas prie girnų).

Prie muziejaus prasideda 1988 įrengtas 12 km ilgio Žirgo takas – poilsio kelionėms kinkiniu. Nuo 1978 kasmet vasarą (kiekvieną pirmą birželio šeštadienį) Niūronių hipodrome rengiama kultūros ir sporto šventė Bėk, bėk, žirgeli.

Arklio muziejaus ekspozicija

Arklio muziejaus skulptūra

Istorija

Arklio muziejus įkurtas 1978 (sprendimas įkurti priimtas 08 18) P. Vasinausko iniciatyva.

Vadovai

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus direktorius Antanas Verbickas (nuo 1992).

2600

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus; -Baranausko memorialinis muziejus; -Vienuolio memorialinis muziejus; -Žukausko memorialinis muziejus

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką