Autorius (-ė) Vladas Gedgaudas

fundamentinė
teologija
teologijos disciplina, analizuojanti apreiškimo turinį, pateiktą Biblijoje, Tradicijoje ir magisteriume. Daugiau
lotynų
apeigos
lotynų ritas, Katalikų Bažnyčios liturgijos tradicijos Vakarų apeigų grupės apeigos. Daugiau
malonė
katalikų teologijoje Dievo laisvai ir nepelnytai žmogui rodomas palankumas ir šio palankumo, kuriuo Dievas pats save atiduoda žmogui, poveikis. Daugiau
monoteizmas
tikėjimas vieną asmeninį Dievą. Daugiau
prigimtinė
teologija
teologijos šaka, metodiškai, kritiškai, sistemiškai nagrinėjanti Dievo buvimą, jo ypatybes, ryšį su kūrinija. Daugiau
prisikėlimas
krikščionybėje – dogma, skelbianti, kad Jėzus Kristus nukryžiuotas ir palaidotas trečiąją dieną prisikėlė iš mirusiųjų. Daugiau
prozelitizmas
judaizme – pastangos patraukti kitus į savo tikybą. Daugiau
religijų
istorija
mokslas, tyrinėjantis religijos kilmę. Daugiau