Autorius (-ė) Leonas Gineitis

Fabijonas Ulrichas
Glazeris
17–18 a. lietuvių raštijos darbuotojas. Daugiau
Abel
Will
Abelis Vilis, Mažosios Lietuvos vertėjas. Daugiau