Will Abel (Abelis Vlis) apie 1515Pabėtai apie 1575Karaliaučius, Mažosios Lietuvos vertėjas. Manoma, prūsų kilmės. Nuo 1542 buvo Pabėtų evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas. 1544–45 studijavo Karaliaučiaus universitete. Buvo evangelikų liuteronų teologo A. Osianderio šalininkas (už tai 1554 kalintas). ~1575 apako, mirė Karaliaučiaus ligoninėje. Talkinamas Pabėtų evangelikų liuteronų bažnyčios vertėjo prūso P. Megoto, į prūsų kalbą išvertė M. Liuterio Mažąjį katekizmą (Enchiridionas. Daktaro Martyno Liuterio Mažasis katekizmas vokiškai ir prūsiškai / Enchiri dion. Der kleine Catechismus Doctor Martin Luthers, Teutsch und Prussisch. Stas Likuts Catechismus 1561); A. Willio dedikacijoje Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui Brandenburgiečiui džiaugiamasi reformaciniu tautinių kalbų gerbimu. Šis vertimas yra prūsų kalbos pagrindinis šaltinis.

27

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką