Autorius (-ė) Vilija Dačinskienė

giesmė
konfesinio pobūdžio vokalinis poetinis kūrinys. Daugiau
lietuvių liaudies
giesmės
giedotos dar pagonybės laikais, o įvedus krikščionybę įgavo krikščionišką turinį. Daugiau