Autorius (-ė) Antanas Feliksas Orliukas

radioliuminescencija
liuminescencija, kurią sužadina α dalelių, elektronų, protonų srautai. Daugiau
magnetostatika
elektromagnetinio lauko teorijos šaka, nagrinėjanti nuostoviojo magnetinio lauko (nuolatinio magneto arba nuolatinės elektros srovės kuriamo magnetinio lauko) savybes. Daugiau
magnetostrikcija
magnetinamo kūno geometrinių matmenų kitimas. Daugiau