Autorius (-ė) Dalia Dilytė

Apolonijas
Rodietis
Apollonios Rhodios, 3 a. prieš Kristų senovės graikų poetas, filologas. Daugiau
Persijus
Aulas Persijus Flakas, 1 a. po Kristaus romėnų poetas. Daugiau
Homeras
8 a. prieš Kristų senovės graikų poetas. Europos literatūros ir herojinio epo pradininkas. Daugiau
Apulėjus
Lucijus Apulėjus, 2 a. romėnų rašytojas, filosofas. Daugiau
helenizmo
literatūra
senovės Graikijos ir kai kurių Rytų šalių istorijos ir kultūros laikotarpio (323–30 prieš Kristų) literatūra. Daugiau
Aurelijus
Markas Aurelijus, Romos imperatorius (161–180). Filosofas stoikas. Daugiau
senovės Romos
literatūra
kurta 3 a. pr. Kr.–5 a. lotynų kalba. Skiriami 4 laikotarpiai: archajinis, klasikinis ir vėlyvasis. Žymiausi rašytojai – Horacijus, Ciceronas, Vergilijus, Ovidijus, Fedras ir kiti. Daugiau
senovės Graikijos
literatūra
apima 8 a. prieš Kristų–3 amžių ir skirstoma į 3 laikotarpius – archajinį, klasikinį, helenizmo. Senovės graikai sukūrė kūrinio kompozicijos ir struktūros dėsnius, kuriuos vėliau perėmė kitos Europos literatūros. Žymiausi herojiniai epai – Homero Iliada ir Odisėja. Daugiau
Vergilijus
Publijus Vergilijus Maronas, lotynų kalba Publius Vergilius Maro, 1 a. prieš Kristų žymiausias romėnų poetas. Daugiau
Verijus
Flakas
Markas Verijus Flakas, 1 a. prieš Kristų–1 a. po Kristaus, romėnų gramatikas, senovės papročių, tikėjimų, gyvensenos tyrynėtojas. Daugiau