Autorius (-ė) Dalia Dilytė

Achilas
Tatijas
Achilleus Tatios, 2 a. senovės graikų rašytojas. Daugiau
Agatonas
Agathon, 5 a. prieš Kristų senovės graikų rašytojas. Daugiau
Aischilas
Eschilas, 6–5 a. prieš Kristų, senovės graikų dramaturgas. Daugiau
Aischinas
Aischines, 4 a. prieš Kristų senovės graikų oratorius. Daugiau
Akcijus
Lucijus Akcijus, 2–1 a. prieš Kristų romėnų dramaturgas. Daugiau
Alkajas
7–6 a. prieš Kristų, senovės graikų poetas. Daugiau
Alkmanas
7 a. prieš Kristų senovės graikų poetas. Daugiau
Anakreontas
6 a. prieš Kristų senovės graikų poetas. Daugiau
anakreontinė
poezija
helenizmo, vėlyvosios antikos ir Bizantijos nežinomų graikų autorių, sekusių Anakreontu, eilėraščiai. Daugiau
aoidas
senovės graikų dainius. Daugiau