Autorius (-ė) Alfonsas Vileita

asmeninės neturtinės
teisės
teisės, glaudžiai susijusios su asmeniu ir neturinčios ekonominio turinio. Daugiau
asmeniniai neturtiniai
santykiai
santykiai, susidarantys tarp subjekto ir kitų asmenų dėl asmeninių neturtinių teisių. Daugiau
Autorių teisių
apsaugos konvencijos
daugiašaliai tarptautiniai susitarimai, nustatantys autorių teisių apsaugos principus, pagal kuriuos konkrečią apsaugą garantuoja valstybių įstatymai. Daugiau