asmeninės neturtinės teisės

asmennės netutinės téisės, teisės, glaudžiai susijusios su asmeniu ir neturinčios ekonominio turinio. Fiziniai asmenys turi teisę į vardą, gyvybę, sveikatą, kūno neliečiamybę, privatų gyvenimą ir jo slaptumą, garbę, orumą, atvaizdą ir kitas asmenines neturtines teises. Literatūros, mokslo ir meno kūrinių autoriai turi asmenines neturtines autorines teises. Juridiniams asmenims ir įmonėms, neturinčioms juridinio asmens teisių, priklauso teisė į pavadinimą, kuris juos individualizuoja, garbę, orumą ir kitas vertybes.

Asmenines neturtinės teisės skirstomos į susijusias su turtinėmis teisėmis (pvz., autorystės teisė susijusi su turtine teise gauti atlyginimą už kūrinio ar išradimo panaudojimą) ir nesusijusias su turtinėmis teisėmis (pvz., teisė į vardą, gyvybę). Asmenines neturtines teises galima perduoti ar paveldėti, jei tai neprieštarauja įstatymams, šių teisų prigimčiai. Asmenines neturtines teises gina civilinės, baudžiamosios ir administracinės teisės normos.

Lietuvoje asmeninių neturtinių teisių gynimo būdus nustato Civilinis kodeksas (2000), Autorių teisių ir gretutinių teisių (1999, nauja redakcija 2003), Prekių ženklų (2000) ir kiti įstatymai.

2792

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką