Autorius (-ė) Vytautas Maknys

„Gabija“
JAV lietuvių muzikos ir dramos draugija, veikusi 1914–1953 Bostone. Daugiau
„Gabija“
lietuvių muzikos, literatūros ir teatro draugija. Susibūrė 1909 (oficialiai pradėjo veikti 1911). Daugiau
Jelgava
miestas Latvijoje, į pietryčius nuo Rygos, abipus Lielupės. Daugiau
„Kanklės“
muzikos ir teatro draugija. Veikė 1904–1914 Rygoje. Daugiau
„Kanklės“
muzikos ir teatro draugija. Veikė 1914–1920 Rokiškyje. Daugiau
„Lietuvių Mildos
giedorių draugystė“
Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių choras, veikęs 1894–1899 Niujorke. Daugiau
Petrapilio lietuvių dramos
ir muzikos kuopa
lietuvių teatro ir muzikos organizacija, 1911–1917 veikusi Sankt Peterburge. Daugiau
„Vienybė“
lietuvių kultūros draugija, 1907–1914 veikusi Suvalkuose. 1907 01 21 įvyko pirmasis Vienybės vakaras. Daugiau