„Vienybė“, lietuvių kultūros draugija, 1907–14 veikusi Suvalkuose. Turėjo vaidintojų būrelį ir chorą (apie 30 dainininkų, nuolatinis choro vadovas – J. Marčiukaitis). Su choru dirbo J. Neimontas, S. Šimkus, A. Jasenauskas. Repertuarą sudarė M. K. Čiurlionio, M. Petrausko, V. Kudirkos harmonizuotos lietuvių liaudies dainos, Č. Sasnausko kūriniai.

Pirmasis Vienybės vakaras įvyko 1907 01 21. Pastatė J. Smalsčio komediją Nutrūko, J. Giegžno Vaito piršlystė (sulietuvintas N. Gogolio pjesės Piršlybos variantas), Keturakio Amerika pirtyje.

950

2817

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką