Autorius (-ė) Aldona Gaigalaitė

Agronomijos ir
teisių draugija
lietuvių inteligentijos šalpos organizacija, veikusi 1915–1918. Daugiau
Klaipėdos krašto
byla
Lietuvos politinė byla. 1932 spręsta Nuolatiniame tarptautinio teisingumo tribunole Hagoje. Daugiau