Agronomijos ir teisių draugija

Agronòmijos ir téisių draugijà, Lietùvių draugijà agronòmijos ir téisių pagálbai dėl kãro nukentjusiems tiẽkti, lietuvių inteligentijos šalpos organizacija, veikusi 1915–18. Įkurta Vilniuje po to, kai krikščionys demokratai bei kiti dešinieji laimėjo daugumą Lietuvių draugijoje nukentėjusiems dėl karo šelpti. Įkūrėjai: P. Bugailiškis, S. Kairys, J. Šaulys, J. Vileišis ir kiti. Šelpė pabėgėlius ir nukentėjusiuosius nuo karo, išlaikė mokyklas Vilniuje, Šiauliuose, Kuršėnuose, Viekšniuose, Papilėje, senelių namus Šiauliuose, tris našlaičių prieglaudas. Draugijos lėšos – rėmėjų aukos. Jos įgaliotiniai A. Bulota, A. Bulotienė, rašytoja Žemaitė draugijai rinko aukas Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių gyvenamose vietose.

2844

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką