Autorius (-ė) Vytautas Alseika

Vladas
Abramavičius
20 a. lietuvių kultūros istorikas, bibliografas, vertėjas. Nagrinėjo lenkų, rusų, ukrainiečių rašytojų ryšius su Lietuva, Vilniumi, Vilniaus senųjų spaustuvių veiklą. Daugiau
Danielius
Alseika
20 a. pirmos pusės Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas. Gydytojas. Daugiau
Pranas
Ancevičius
20 a. Lietuvos socialdemokratų partijos veikėjas, teisininkas. 1941 vienas Lietuvių aktyvistų fronto kūrėjų. Daugiau