Alseikà Danielius 1881 01 01Urviai (Skuodo vlsč.) 1936 05 09Vilnius, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas. Gydytojas. V. K. Alseikos ir M. B. Gimbutienės tėvas. 1910 baigė Tartu universiteto Medicinos fakultetą. Per lietuvių spaudos draudimo rašė į žurnalus Varpas, Ūkininkas. Dalyvavo Lietuvos demokratų partijos veikloje. Didžiojo Vilniaus seimo (1905) dalyvis, vienas Lietuvos valstiečių sąjungos steigėjų (1905). Per Pirmąjį pasaulinį karą Rusijos imperijos kariuomenės karo gydytojas Minske; čia dirbo lietuvių tremtinių, pabėgėlių organizacijose. 1917–18 dalyvavo lietuvių karių suvažiavimuose Rusijoje. Vokiečių kariuomenei 1918 02 užėmus Minską su žmona V. Alseikiene ir A. Krutuliu įkūrė Lietuvių sanitarinės pagalbos draugiją; iki mirties buvo jos pirmininkas.

Danielius Alseika

Draugija rusų paliktą ligoninių inventorių 17 vagonų 1918 07 atgabeno į Vilnių. 1918 rudenį su žmona ir A. Krutuliu čia įsteigė polikliniką, ilgainiui virtusią pirmąja miesto lietuviu ligonine, 1918–33 buvo jos vedėjas. 1918 11 kooptuotas į Lietuvos Tarybą (nuo liaudininkų). 1920 Vilniaus krašto sveikatos reikalų vedėjas. 1920–21 Jungtinėse Amerikos Valstijose rinko aukas Varpo bendrovei, Vilniaus krašto lietuviams. 1923–28 Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto, 1929–34 draugijos Kultūra pirmininkas; 1928 įsteigė, leido ir redagavo žurnalą Vilniaus šviesa. Lietuvos ūkio draugijos steigėjas (1926). 1918–34 Lietuvių mokslo draugijos veikėjas. 1929 įsteigė laikraštį Vilniaus žodis, iki 1931 jo faktinis redaktorius. Varšuvoje keturiomis kalbomis leisto žurnalo Natio (1927) vienas redaktorių ir bendradarbių. Lenkų okupacinės administracijos Vilniuje buvo nuolat persekiojamas, suimamas.

Parašė knygas Lietuvių tautinė idėja istorijos šviesoje (1924), Vilniaus krašto lietuvių gyvenimas 1919–34 (1935) ir kitas.

2849

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką