Autorius (-ė) Gediminas Motuza

agregatas
kieta mineralų sankaupa, sudaranti uolieną ar jos dalį. Daugiau
amfibolitas
metamorfinė uoliena. Daugiau
andezitas
efuzinė vidutinio rūgštumo uoliena. Daugiau
anortozitas
magminė intruzinė uoliena. Daugiau
aplitas
magminė gyslinė leukokratinė uoliena. Daugiau
asimiliacija
magmos evoliucijos procesas. Daugiau
batolitas
labai stambus magminis kūnas. Daugiau
bazaltas
vulkaninė bazinė uoliena. Daugiau
bazinės
uolienos
magminių uolienų grupė. Daugiau
berilio
rūda
mineralų agregatas, iš kurio gaunamas berilis ir jo junginiai. Daugiau