Autorius (-ė) Gediminas Motuza

chromo
rūda
mineralų sankaupos, iš kurių gaunamas chromas arba chromo oksidas. Daugiau
daika
nuosėdinių uolienų kūnas, susidaręs jį talpinančių storymių plyšiuose. Daugiau
diabazas
magminė vulkaninė arba hipabisalinė bazinės sudėties uoliena. Daugiau
diaftorezė
magminių ir metamorfinių uolienų sudėties ir sandaros kitimas, vykstantis žemesnėje temperatūroje ir slėgyje negu jos susidarė. Daugiau
Ignotas
Domeika
19 a. lietuvių mineralogas, geologas, etnografas, Čilės mokslo ir švietimo organizatorius. Sudarė pirmąjį Čilės geologinį žemėlapį. Daugiau
džespilitas
metamorfinė uoliena, susidariusi iš plonų geležies mineralų ir kvarco juostelių su priemaišomis. Daugiau
eklogitas
giluminė metamorfinė uoliena. Daugiau
eustatiniai
svyravimai
jūrų ir vandenynų lygio svyravimai dėl klimato kaitos, ledynų tirpsmo ir kitų priežasčių, tiesiogiai nesusijusių su tektoniniais procesais. Daugiau
felzitinė
struktūra
tolygus itin smulkių netaisyklingos formos dalelių išsidėstymas uolienoje arba porfyrinės uolienos pagrindinėje masėje. Daugiau
fluidinė
tekstūra
magminių uolienų tekstūra. Daugiau