Autorius (-ė) Gediminas Vitkus

kolektyvinis
saugumas
politinė koncepcija, teigianti, kad įmanoma sukurti tokią tarptautinę tvarką, kai kiekvienos valstybės nacionalinis saugumas garantuojamas visų valstybių bendrijos kolektyvinėmis pastangomis. Koncepcijos formavimąsi 18 a. pabaigoje lėmė tarptautinių santykių studijų liberalusis požiūris. Daugiau
Nicos
sutartis
Europos Sąjungos 15 valstybių narių įgaliotųjų atstovų 2001 02 26 Nicoje pasirašyta sutartis. Dėl Nicos sutarties Europos Vadovų Taryba tarėsi 2000 12 07–12. Ši sutartis numatė reformas, padėsiančiasi Europos Sąjungai geriau funkcionuoti įstojus naujoms valstybėms. Daugiau
izoliacionizmas
sąmoningas arba priverstinis valstybės atsiribojimas arba atribojimas nuo kitų valstybių, išorinio pasaulio. Sąmoninga dirbtinė saviizoliacija buvo dažnesnė ankstesniais istoriniais laikotarpiais. Daugiau
Europos
Bendrija
regioninė Europos tarpvyriausybinė organizacija. Veikė 1957–2009. Daugiau
abipusiškai garantuotas
sunaikinimas
politinė doktrina, pagal kurią geriausiai tarptautinį saugumą garantuotų toks valstybės branduolinės ginkluotės dydis, kurio tikrai užtektų atsakomajam smūgiui. Daugiau
abipusiškumas
tarptautinių santykių principas, pagal kurį sąveikaujančios valstybės viena kitos atžvilgiu prisiima lygiaverčius įsipareigojimus. Daugiau