Autorius (-ė) Laimutė Jakavonytė

Augustinas
4–5 a. filosofas, teologas, Bažnyčios tėvas ir mokytojas. Šventasis. Plėtojo neoplatoniškąją būties sampratą, kūrė krikščioniškosios teologijos sistemą, metodus, kalbą. Jis laikomas hermeneutikos, homiletikos, katechetikos ir kitų teologijos disciplinų pradininku. Daugiau