Autorius (-ė) Rūta Mielkutė

akompanimentas
pagrindinio melodinio balso palydėjimas, papildymas, pritarimas. Daugiau
aleatorika
20 a. muzikos komponavimo būdas, pagrįstas atsitiktinumo principu. Daugiau
antifona
grigališkojo choralo giesmė. Daugiau
antifoninis
giedojimas
atliepiamasis giedojimo būdas: 2 chorai gieda pakaitomis vienas kitam atsakydami. Daugiau
bel
canto
17 a. vidurio–19 a. pirmos pusės italų dainavimo mokykla, dainavimo technika ir stilius. Daugiau
canticum
liturginė giesmė, panaši į psalmę. Daugiau
cantus
firmus
tam tikra melodinė sandara – daugiabalsio muzikos kūrinio pagrindas. Daugiau
divertismentas
baleto arba operos muzikinė choreografinė siuita, tiesiogiai nesusijusi su šių kūrinių veiksmu. Daugiau
dodekafonija
20 a. muzikos komponavimo technika, pagrįsta apbsoliučiu visų 12 temperuoto derinimo muzikinės sistemos garsų lygiavertiškumu. Daugiau
gavotas
senovinis prancūzų šokis. Daugiau