Autorius (-ė) Bronislava Kerbelytė

aitvaras
lietuvių mitinė būtybė, namų dvasia. Daugiau
anekdotas
tautosakos kūrinys, trumpas pasakojimas, kuriame komiškai vaizduojamas vienas įvykis arba veikėjo poelgis. Užrašyta apie 10 000 lietuviškų anekdotų. Daugiau
burtai
kerai, magiški veiksmai ir priemonės. Daugiau
burtininkas
kerėtojas, magas, žmogus, praktikuojantis magiją. Daugiau
Mečislovas
Davainis-Silvestraitis
19–20 a. lietuvių kultūros veikėjas, tautosakos rinkėjas. Daugiau
dvasinė
kultūra
žmonių ilgaamže patirtimi paremtos šeimos ir visuomenės narių tarpusavio santykių ir santykių su gamta normos, visuomenės ir individo interesų derinimo būdai, pasaulio pažinimo pažiūrų, etinių nuostatų sistema. Daugiau
Enzyklopädie des
Märchens
enciklopedija, rengta 1977–2015 Göttingene. Išleista 15 tomų, paskelbta apie 3900 straipsnių. Daugiau
folkloristika
mokslas, kaupiantis, sisteminantis ir tiriantis tradiciškai sukurtą ir kolektyvinės atminties saugomą liaudies kūrybą. Daugiau
formulinė
pasaka
tautosakos žanras. Gali būti ir sekama, ir dainuojama. Kompozicija grandininė. Tematika panaši į pasakų apie gyvūnus, dažnai veikia tie patys personažai. Daugiau