bùrtininkas, kertojas, mãgas, žmogus, praktikuojantis magiją. Tikėta, kad burtininkas turi išskirtinių galių, daro įtaką kitiems žmonėms, gamtai.

Lietuvių tautosakoje (sakmėse, tradiciniuose pasakojimuose) – žmogus, mokantis magiškus veiksmus bei formules (užkeikimus, užkalbėjimus), gali būti ir vyras, ir moteris. Sinonimai – žiniuonis, kerėtojas, žavėtojas, nuodnykas, užkalbėtojas, gyvatininkas, raganius. Žmogus, atliekantis magiškus veiksmus (manoma, kad jais siekiama ką nors susargdinti, pakenkti gyvuliams ar derliui), dažnai vadintas raganiumi (moteris – ragana). Tikėta, kad burtininkas gali paveikti gamtą, skraidyti, pasiversti gyvūnu ar daiktu, paversti vienus daiktus kitais, juos sugadinti ir vėl pataisyti, atspėti ligą, žmogaus mintis, būsimus įvykius. Burtininkai buvo vertinami prieštaringai. Į juos kreiptasi susirgus žmogui ar gyvuliui, prašoma išburti ateitį, papasakoti apie dingusius artimuosius ir pavogtus daiktus, išvaryti gyvates, peles ar svirplius, patarti, kokių priemonių imtis sudėtingose situacijose, net iškviesti mirusiųjų vėles. Apylinkėje garsiems užkalbėtojams arba žiniuoniams už paslaugas atsilygindavo dovanomis arba pinigais. Esama pasakojimų, kuriuose teigiama, kad burtininkui namiškiai iš anksto surenka įvairias žinias. Manyta, kad burtininkai yra pavojingi, todėl buvo patariama jų vengti, o bendraujant laikyti kišenėje špygą arba į drabužį įsmeigti adatą aukštyn smaigaliu. Burtininkų ypač saugotasi per kalendorines šventes ar vestuves (namus ir tvartus apkaišydavo šermukšnio šakomis, tvarte pakabindavo negyvą šarką, į vestuves kviesdavo burtininką, kuris turėjo apsaugoti nuo kito burtininko žalingų veiksmų).

Sakmėse dažnai burtininkai vaizduojami kitataučiai (gudai, prūsai, latviai). Manyta, kad jie turi didesnių galių, į juos kreiptasi, kai vietinis burtininkai negalėdavo padėti. Sakmėse teigiama, kad burtininkas negali numirti, kol neperduoda savo žinių kitam asmeniui. Perdavęs užkalbėjimus burtininkas netekdavo magiškų galių. Norintis tapti burtininku būdavo išbandomas, kad nenaudotų burtų neapgalvotai.

3022

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką