Autorius (-ė) Sakalas Janavičius

Paul Henry
Thiry d’Holbach
Polis Anri Tiri d’Holbachas, 18 a. prancūzų filosofas, enciklopedininkas. Materializmo atstovas. Pritarė determinizmui, jį aiškino mechanicistiškai. Pažinimo teorijoje pritarė sensualizmui, neigė agnosticizmą Daugiau
Johann Friedrich
Herbart
Johanas Frydrichas Herbartas, 19 a. vokiečių filosofas, edukologas. Jo idėjos turėjo įtakos sąmonės tyrimams 19 amžiuje, G. T. Fechneriui, S. Freudui. Daugiau
Johan
Huizinga
Johanas Heizinga, 20 a. olandų kultūros filosofas, istorikas. Analizavo vėlyvųjų vidurinių amžių, Renesanso ir reformacijos laikotarpio kultūros istoriją, pateikė 14–15 a. gyvenimo, žinijos ir meno istorijos interpretaciją. Daugiau
Claude Adrien
Helvétius
Klodas Adrienas Helvecijus, 18 a. prancūzų filosofas. Vienas žymiausių švietėjų. Absoliutino mechanikos dėsnių reikšmę, kritikavo Dievo, pasaulio sukūrimo, sielos nemirtingumo idėjas. Daugiau
Johann Gottfried
Herder
Johanas Gotfrydas Herderis, 18 a. vokiečių rašytojas, filosofas. Svarbiausias Audros ir veržimosi teoretikas. Iškėlė istorijos svarbą kalbai ir menui, teigė, kad gamta ir žmonijos istorija paklūsta tiems patiems dėsniams. Plėtojo idėjas apie tautinį charakterį. Daugiau
Francis
Hutcheson
Fransis Hačesonas, 18 a. škotų filosofas. Teigė, kad dorovės, religijos ir grožio esmė yra įgimti jausmai. Daugiau
Hipatija
5 a. graikų filosofė, matematikė. Laikoma pirmąja moterimi astronome. Priklausė Aleksandrijos mokyklai. Daugiau
idealas
sektinas elgesys, veikla. Skiriama moralinis, estetinis, socialinis, tautinis, žmonijos idealai. Daugiau
idealybė
subjektyvus realybės vaizdas mintyse ir vaizduotėje, būties atspindys praktinėje, vertinimo ir pažintinėje veikloje. Daugiau
idealizmas
teorinė nuostata, būdinga kai kurioms filosofinėms sistemoms, pabrėžiančioms idealių veiksnių (dvasios, mąstymo, idėjų, normų ir kitų) svarbą pažinimo procese, dorovėje, istorijoje, kultūroje; filosofinis požiūris, teigiantis, kad realybės prigimtis yra negamtinė ir nemateriali. Daugiau