Hutcheson Francis (Fransis Hãčesonas) 1694 08 08Drumalig (Dauno apygarda, Š. Airija) 1746Glazgas, škotų filosofas.

Išsilavinimas ir veikla

1716 baigė Glazgo universitetą, nuo 1729 šio universiteto moralės filosofijos profesorius. 1719–38 – presbiterionų kunigas.

Etika

F. Hutchesonas etikoje rėmėsi A. A. C. Shaftesbury teorija apie žmogaus prigimčiai būdingus jausmus. Teigė, kad dorovės, religijos ir grožio esmė yra įgimti jausmai – moralinis, religinis ir estetinis.

Moralinio jausmo samprata

Moralinis jausmas, anot F. Hutchesono, yra ypatingas pažintinis gebėjimas, leidžiantis suvokti dorovines idėjas, intuityviai skirti gėrį nuo blogio; tai instinktyvus emocinis pritarimas poelgiams ar jų pasmerkimas, dorovinių vertinimų ir apmąstymų šaltinis ir kriterijus, elgesio principas. F. Hutchesonas neigė hedonistinės dorovės sampratą, kurios pagrindas yra pasitenkinimo ir nepasitenkinimo jausmai. Dorinis jausmas, anot jo, nepriklauso nuo korporatyvinio poveikio, religijos ar utilitarinių vertinimų. Iš dorinių jausmų F. Hutchesonas kildino pareigą.

Motyvais, skatinančiais dorą elgesį, F. Hutchesonas laikė geranoriškumo ir meilės sau jausmus. Doro gyvenimo siekį aiškino kaip nesuinteresuoto ir racionalaus bendrojo gėrio suvokimo rezultatą. Šiuo požiūriu, pasak jo, visi žmonės yra lygūs, nes turi moralinį draugiškumo ir palankumo gebėjimą.

Dorybės samprata

Dorybė esanti emocinio pobūdžio, jos stimulas – nesuinteresuotas pasitenkinimas arba nauda visuomenei. Dorybė yra veikla siekiant didžiausio gėrio didžiausiam skaičiui žmonių.

Estetika

F. Hutchesono estetikos teorija pagrįsta estetinių jausmų analize. Grožio svarbiausiu principu ir idealu jis laikė harmoniją ir vienovę įvairovėje.

Politikos teorija

Politikos teorijoje F. Hutchesonas pabrėžė žmonių savarankiškumą, jų teisę maištauti prieš politinį autoritetą, pasisakė prieš vergovę.

Veikalai

Svarbiausi veikalai: Grožio ir dorybės idėjų kilmės tyrimas (Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue 1725), Esė apie aistrų ir afektų prigimtį ir valdymą (An Essay on the Nature and Conduct of the Passions and Affections 1728), Trumpas moralės filosofijos įvadas (A Short Introduction to Moral Philosophy, išleista 1747), Moralės filosofijos sistema (System of Moral Philosophy 2 d., išleista 1755).

3058

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką