Autorius (-ė) Stasys Karazija

juodgiris
Lietuvos miškų tipologinės klasifikacijos vienetas; miško augaviečių tipas. Daugiau
kerpšilis
sausų nederlingų augaviečių miškų tipas. Daugiau
lieknas
miško augavietės tipas, būdingas eutrofinėms žemapelkėms. Daugiau
mėlyngiris
miško augavietės tipas. Daugiau
mėlynšilis
miško augavietės tipas. Daugiau
„Miškininkystė“
mokslinis miškininkystės žurnalas, 1989–2019 ėjęs Kaune. Daugiau
miško
augavietė
miško ekosistemos komponentas; medyno augimo vietos su palyginti vienodomis mikroklimato, dirvožemio ir drėgmės režimo sąlygomis. Daugiau
miško
tipas
medyno tipas, miškų tipologinės klasifikacijos pagrindinis taksonas. Daugiau
palieknis
pelkiagirių grupės užpelkėjusių miškų augavietės tipas. Daugiau
paraistis
pelkiagirių grupės užpelkėjusių miškų augavietės tipas. Daugiau