Autorius (-ė) Neringa Markauskaitė

drožyba
viena seniausių taikomosios dekoratyvinės dailės ir skulptūros technikų. Daugiau
drožiniai
drožybos technika sukurti kūriniai. Drožiama apvaliosios skulptūros, reljefai, dekoratyviniai pastatų eksterjero ir interjero elementai, baldų puošmenys, buities reikmenys, papuošalai. Daugiau
Luciano
Fabro
Lučanas Fabras, 20 a.–21 a. pradžios italų dailininkas. Skurdžiojo meno atstovas. Daugiau
Jan
Fairweather
Janas Fervederis, 20 a. Australijos dailininkas. Daugiau
Gaudenzio
Ferrari
Gaudencijus Feraris, 15–16 a. italų tapytojas. Daugiau
Franciabigio
Frančabidžas, 15–16 a. italų tapytojas. Daugiau
Naum
Gabo
Naumas Gabo, 20 a. rusų skulptorius, architektas, meno teoretikas. Daugiau
Nijolė
Gaigalaitė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių skulptorė. Daugiau
Steponas Jonas
Gailevičius
19 a. lietuvių tautodailininkas skulptorius. Daugiau
Thomas
Gainsborough
Tomas Geinsboras, 18 a. anglų tapytojas. Daugiau