Autorius (-ė) Monika Kareniauskaitė

Marijana Georgija
Povilėnaitė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvė, bibliotekininkė. Daugiau
Juozas
Prapiestis
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Platino pogrindžio spaudą. Daugiau
Albertas
Žilinskas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, ekonomistas, visuomenės veikėjas. Platino pogrindžio leidinius, bendradarbiavo su Maskvos disidentais. Daugiau