Žilnskas Albertas 1932 05 31Gudeliai (Ukmergės apskr.) 2020 01 10(palaidotas Rokantiškių kapinėse Vilniuje), Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis. Ekonomistas, visuomenės veikėjas.

Išsilavinimas ir veikla

1956 baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją (žemės ūkio ekonomiką). 1957 sukūrė atsišaukimą Tarptautinio jaunimo festivalio Maskvoje dalyviams (bandė jį išplatinti). 1957 Vėlinių demonstracijos Kaune dalyvis; už tai suimtas (per kratą jo bute rasta nelegalių leidinių), 1958–63 kalintas Javo lageryje Mordovijoje. 1963 grįžęs į Lietuvą baigė Vilniaus universitetą (ekonomiką). 1975–91 dirbo Komunalinio ūkio projektavimo institute. Nuo 1972 platino pogrindžio leidinius (Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika, Aušra, Perspektyvos).

Albertas Žilinskas

Albertas Žilinskas

Bendradarbiavo su Maskvos disidentais, platino iš jų gaunamus pogrindžio leidinius. 1974 per kratas pas A. Žilinską rasta nelegalios spaudos, dokumentų; už tai tardytas KGB (pritrūkus įkalčių paleistas).

Nuo 1976 talkino V. Smolkinui skirstant Rusijos visuomeninio pagalbos politiniams kaliniams ir jų šeimoms fondo pašalpas Lietuvos politiniams kaliniams ir jų artimiesiems. Pasirašė po daugeliu protestų ir pareiškimų dėl Lietuvos disidentų neteisėtų suėmimų. 1981 su kitais suorganizavo Lietuvos disidentų sveikinimą A. Sacharovui. 1982 parengė ir išleido (su kitais) žurnalo Perspektyvos 22 numerį. Dalyvavo Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime (1988), jo veikloje. Vienas Lietuvos politinių kalinių sąjungos įkūrėjų (1989). 1992–96 dirbo patarėju Lietuvos Respublikos Seimo užsienio reikalų komitete. 1992–95 Vyriausiosios rinkimų komisijos narys. Vienas Lietuvos žmogaus teisių asociacijos steigėjų (1989), komiteto narys.

Knygos

Paskelbė atsiminimų apie Lietuvos antisovietinį pasipriešinimą (knygoje Kažkas tokio labai tikro: nepaklusniosios sovietmečio visuomenės istorijos 2015).

Apdovanojimai

Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžius (2001).

-Albertas Žilinskas

3111

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką