Autorius (-ė) Romanas Plečkaitis

Lietuvių
kolegija
lietuvių studentams skirta Prahos universiteto mokykla, veikusi 15 a. pirmoje pusėje. Daugiau
Albertas
Saksas
14 a. vokiečių filosofas, fizikas. Logikoje sekė W. Ockhamu. Tyrė loginę seką, loginius paradoksus. Fizikos teorijoje rėmėsi savo mokytoju J. Buridanu. Daugiau
Rodrigo de
Arriaga
Rodrigas de Ariaga, 17 a. filosofas. Daugiau
Kazimierz
Ajdukiewicz
Kazimežas Aidukevičius, 20 a. lenkų logikas, filosofas. Vienas žymiausių Lvovo ir Varšuvos mokyklos atstovų. Sukūrė kalbos semantinių kategorijų, reikšmės ir kitas koncepcijas. Daugiau
humanizmas
antropocentrinė žmogaus vertę ir orumą bei juos atitinkančius visuomeninius santykius teigianti pasaulėžiūra; siauresne prasme – kultūrinis 14–16 a. Renesanso sąjūdis. Daugiau
Jonas
Kimbaras
17 a. lietuvių filosofas. Sekė tuometinės modernizuotos scholastikos pažiūromis, nepripažino kai kurių vidurinių amžių scholastikos teorijų. Daugiau
etika
Lietuvoje
pirmą kartą Lietuvoje etikos pradmenys galėjo būti dėstomi 14 a. pabaigoje įkurtoje Vilniaus katedros mokykloje ir 1507 įkurtoje Vilniaus dominikonų vienuolyno mokykloje. Daugiau
filosofija
Lietuvoje
su filosofija pirmieji susipažino Lietuvos didikų ir bajorų jaunuoliai, kurie nuo 14 a. pabaigos studijavo Vidurio ir Vakarų Europos universitetuose. Daugiau
logika
Lietuvoje
1507 dominikonų vienuolyne Vilniuje įkurta mokykla su filosofijos ir teologijos studijomis. Pirmoji filosofinė disciplina buvo logika. Daugiau
predikatas
logikoje objekto požymis, tai, kuo objektai panašūs ar skirtingi. Daugiau