Autorius (-ė) Eglė Bilevičiūtė

specialiosios paskirties
žemė
pramonės, transporto, kurortų, rezervatų, ryšių, linijų, magistralinių vamzdynų ir kita ne žemės ūkio paskirties žemė, suteikiama naudotis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kad jos galėtų vykdyti savo specialius uždavinius. Daugiau
specializuotasis
teismas
ginčų, kylančių iš tam tikros srities teisinių santykių, bylas nagrinėjantis teismas. Daugiau
sprendimas
motyvuotas teismo aktas, kuriuo baigiama nagrinėti ir galutinai išsprendžiama byla. Priimamas ir skelbiamas valstybės vardu. Kiekvienas sprendimas turi būti teisėtas, pagrįstas, teisingas ir motyvuotas. Daugiau
sprendimo
vykdymas
teismo proceso stadija, kai teismas atiduoda sprendimą vykdyti, kontroliuoja vykdymą ir sprendžia su tuo susijusius kitus klausimus. Pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo išaiškinimą, sprendimo vykdymas yra sudėtinė asmens teisės į teismą dalis. Daugiau